CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | Công an Vĩnh Phúc
   Hộp thư tố giác tội phạm, tiếp nhận tin báo : vinhphuc@canhsat.vn
Tìm kiếm  
Trang nhất
  Tin hoạt động
  Tin An ninh trật tự
  An toàn giao thông
  Người tốt - Việc tốt
  Tin trong tỉnh
  Pháp luật & Đời sống
  Văn hóa - Thể thao
  Khoa học công nghệ
  Thư giãn - Giải trí
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp chứng minh ND
Đăng ký, quản lý cư trú
Xác nhận điều kiện an ninh trật tự
Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới
Quản lý xuất nhập cảnh
Phòng cháy chữa cháy
Cấp giấy xác nhận không tiền án và xác minh lý lịch tư pháp
Giám định ôtô xe máy
Khắc dấu
Tổng số lượt truy cập website : 1726798
Liên Kết

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

I-CƠ SỞ PHÁP LÝ: 
 Căn cứ Nghị định 08/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ qui định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, TT02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 Hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP.
 Căn cứ Nghị định 14/2001/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Thông tư 07/TT-BCA(V19) ngày 18/9/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2001/NĐ-CP.

II-NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT GỒM:

1-Nhóm ngành nghề kinh doanh có giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT:

- Nghề khắc dấu;

- Nghề sản xuất, kinh doanh, sửa chữa cho thuê súng săn; sản xuất kinh doanh đạn súng săn; sản xuất kinh doanh công cụ hỗ trợ;

- Nghề sản  xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và những nghề sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;

- Kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, kinh doanh các toàn nhà cao tầng trên 10 tầng dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc;

- Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

2-Nhóm ngành nghề kinh doanh phải có bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về ANTT:

- Cho thuê lưu trú; cho người nước ngoài thuê nhà;

- Hoạt động in;

- Dịch vụ cầm đồ;

-   Kinh doanh karaoke, vũ trường, xoa bóp (massage)

III-ĐỐI TƯỢNG

Mọi tổ chức, cá nhân Việt nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài khi kinh doanh tại Việt nam trong những ngành, nghề trên thuộc các thành phần kinh tế: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị thành viên…các chi nhánh của doanh nghiệp, các đại lý, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, cá thể, các cơ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang hoạt động tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

*Những tổ chức và cá nhân sau đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp và  trực tiếp thực hiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ

-Tổ chức, cá nhân mà Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lạp và quản lý doanh nghiệp;

- Người đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế hoặc bị Toà án nhân dân cấm hành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

-Người có tiền án về các tội do lỗi cố ý hoặc người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác mà theo quy định của pháp luật chưa được coi là chưa bị xử lý hành chính;

- Tổ chức cá nhân người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài hoặc của người Việt nam định cư ở nước ngoài trừ một số hoạt động sản xuất, sửa chữa các phương tiện, thiết bị kỹ thuật đặc biệt chuyên dùng cho hoạt động dịch vụ bảo vệ. 

IV-THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP “GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT”  VÀ KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN, QUY ĐỊNH VỀ ANTT:

1-Thủ tục đề nghị cấp “giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT”

- Đơn đề nghị cấp xác nhận đủ điều kiện về ANTT  để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT (Mẫu ĐD1)

- Bản sao (có công chứng hoặc chứng thực hoặc giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước theo quy định), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc giấy phép đầu tư của cơ sở.

- Bản khai lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (mẫu ĐD2), trường hợp người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự (mẫu ĐD 2B), bản sao hộ chiếu, phiếu nhập cảnh, xuất cảnh (khi nộp bản sao phải có bản chính để kiểm tra)

- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (mẫu ĐĐ3)

- Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở (sơ đồ phòng nghỉ, khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu và khu vực liên quan)

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC (Mẫu ĐD6- đối với ngành nghề kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, toà nhà cao tầng từ 11 tầng trở lên dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc.

- Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về PCCC đối với những ngành, nghề:

+Nghề khắc con dấu;

+Sản xuất, kinh doanh sữa chữa, cho thuê súng săn, sản xuất kinh doanh đạn súng săn, sản xuất kinh doanh CCHT;

+Nghề sản xuất kinh doanh VLNCN và những ngành, nghề sản xuất có sử dụng VLNCN;

Riêng hồ sơ đề nghị cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT” đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ thủ tục gồm:

- Đơn xin cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT”

- Hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoặc xin bổ xung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

- Danh sách và lý lịch (có ảnh xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú) của sáng lập viên và những người dự kiến giữ choc vụ chủ chốt của doanh nghiệp.

- Quy chế về tổ chức hoạt động, phạm vi, quy mô kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

2-Tổ chức cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh phải có bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về ANTT, khi nộp bản cam kết cho cơ quan công an gửi kèm theo các loại thủ tục sau:

- Bản sao (có công chứng hoặc chứng thực hoặc giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước theo quy định), “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” hoặc “giấy chứng nhận đăng ký hoạt động” hoặc “giấy phép đầu tư” của cơ sở (trừ trường hợp hộ gia đình có thu nhập thấp không phải ĐKKD quy định tại K2 điều 7-NĐ 02 của Chính Phủ về ĐKKD)

- Bản khai lý lịch  người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở (mẫu Đ Đ2) hoặc bản khai nhân sự (mẫu ĐD 2B)

- Danh sách người làm trong cơ sở hoặc bộ phận ngành nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (mẫu ĐĐ3)

- Sơ đồ khu vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở (sơ đồ phòng nghỉ, khu vực sản xuất, kho chứa nguyên vật liệu và khu vực liên quan phải có cửa ra vào, lối thoát nạn…)

- Biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện về PCCC của cơ quan PCCC có thẩm quyền

V-THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

- Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận đủ thủ tục hợp lệ, cơ quan công an có thẩm quyền phải giải quyết việc cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT” cho tổ chức, cá nhân đề nghị (đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ thời hạn là 15 ngày). Trường hợp không đủ điều kiện về ANTT cơ quan công an phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân xin kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh biết.

- Khi nhận đủ thủ tục, hồ sơ hợp lệ cơ quan công an phải ký xác nhận vào bản cam kết cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

 V-LỆ PHÍ

*Thực hiện Thông tư 124/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ tài chính qui định chế độ thu nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh quy định:

Mức thu phí thẩm định điều kiện về ANTT cho nhóm ngành nghề:

+ Nghề khắc con dấu;

+ Sản xuất, kinh doanh sữa chữa, sản xuất kinh doanh CCHT;

+ Nghề sản xuất kinh doanh VLNCN và những ngành, nghề sản xuất có sử dụng VLNCN;

+ Kinh doanh khí đốt, chất lỏng dễ cháy, kinh doanh các toà nhà cao tầng trên 10 tầng dùng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc.

- Đối với tổ chức: 100.000đ/tổ chức kinh doanh

- Đối với cá nhân: 50.000đ/cá nhân kinh doanh

*Thực hiện Thông tư số 78/2002/TT-BTC ngày 10/9/2002 của Bộ tài chính lệ phí cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ bảo vệ: 100.000 đ/lần cấp/doanh nghiệp. 

VI-ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT, LỊCH TIẾP NHẬN, SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

*Công an các huyện, thành phố, thị xã:

-Tại phòng thường trực vũ khí, đặc doanh.

*Công an tỉnh:

Tại phòng thường trực vũ khí, đặc doanh-Phòng CS.QLHC về TTXH (P.Liên Bảo-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc).

- Lịch tiếp dân: Vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

- Số ĐT Liên hệ: 0211 3691266;

 

 

 

In bài viết

Các bài mới đăng :
» Khắc dấu (31/05/2008)
» Giám định Ôtô - Xe máy (31/05/2008)
» Hộ chiếu / Giấy thông hành (31/05/2008)
» ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ (31/05/2008)

Các bài đã đăng :
» Quản lý cư trú (31/05/2008)
» CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN (31/05/2008)
 
  Sự Kiện Mới
    Trả lời kết quả
       

  Lưu ý: Nhập tiếng việt có dấu

    Quyết định truy nã
    Tìm người bị hại
    Tìm tang vật
    Tìm nhân chứng
    Tìm chủ sở hữu
  Thông báo về việc mất đăng ký và biển số xe môtô
  Thông báo về việc mất đăng ký và biển số xe ôtô
  Thông báo về việc mất phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đã được cấp lại lần 2
  Thông báo xe môtô VPHC bị tạm giữ quá hạn không đến xử lý
  Thông báo giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng
  Thông báo tạm giữ giấy phép lái xe ôtô quá hạn người vi phạm chưa đến xử lý
  Thông báo tạm giữ đăng ký xe ôtô quá hạn người vi phạm chưa đến xử lý
  Thông báo tạm giữ giấy kiểm định xe ôtô quá hạn người vi phạm chưa đến xử lý
  Thông báo tạm giữ giấy phép lái xe môtô quá hạn người vi phạm chưa đến xử lý
  Thông báo tạm giữ đăng ký xe môtô quá hạn người vi phạm chưa đến xử lý  Nghe truyện trực tuyến Tin tức Việt Nam tổng hợp Thiết kế web Du lịch sapa Tours du lich