TIN NỔI BẬT

Công an huyện Lập Thạch: Góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Để góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm, Công an huyện Lập Thạch đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền cơ sở làm tốt công tác phối hợp đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương, qua đó góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC