TIN NỔI BẬT

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên

Nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng tránh tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã  tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông an toàn;  cách nhận biết về ma túy, cách nhận biết người nghiện và tác hại của ma túy ảnh hưởng tới cá nhân người nghiện, gia đình và xã hội…thông qua các hoạt động ngoại khóa đầu năm học cho học sinh, sinh viên.
 

Liên kết công an các tỉnh
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC