Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người

22/03/2019
Những năm qua, lực lượng Công an trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Để phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mua bán người, Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn, đồng thời đánh giá tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá. Trong đó tập trung vào những đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có khả năng, điều kiện hoạt động phạm tội mua bán người trên địa bàn tỉnh đưa lên tuyến biên giới bán ra nước ngoài, nhất là các tỉnh phía Bắc như: Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang…Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến mua bán người. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan, cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật và phương thức, thủ đoạn, tác hại của tội phạm mua bán người đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em để người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, có ý thức cảnh giác tự phòng ngừa, không để bọn tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi mua bán người. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, trẻ em dưới mọi hình thức để tổ chức mua bán người. Phát động, xây dựng các mô hình phòng ngừa, trợ giúp các đối tượng có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Tập trung đấu tranh, khai thác, điều tra mở rộng các vụ án có dấu hiệu liên quan đến tội phạm mua bán người, làm rõ các hành vi phạm tội của đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe tội phạm.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người trong thời gian tới có hiệu quả, thì ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, cần huy động sức mạnh đồng bộ và sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm mua bán người nói riêng, góp phần giữ vững ổn định TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Chí Kiên - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC