Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT

26/03/2020
Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị trong Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Tuy nhiên theo thông báo của Bộ Công an, thời gian gần đây tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT có những diễn biến phức tạp; xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng VK-VLN-CCHT để gây án, trả thù cá nhân, tranh dành địa bàn hoạt động với tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây lo lắng trong nhân dân; việc người dân tự đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép VK-VLN tiếp tục diễn ra, nhiều vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Với mục đích tăng cường vai trò và hiệu lực công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từng bước đưa Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đi vào cuộc sống; đồng thời, nâng cao hiệu quả vận động toàn dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, tham gia tố giác các hành vi vi phạm, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn toàn tỉnh.
Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 25/3/2020 đến ngày 31/12/2020. Theo đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng QL-VLN-CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tổ chức tổng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT trong lực lượng Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, sử dụng VK-VLN-CCHT; các kho, nơi cất giữ, bảo quản VK-VLN-CCHT là tang vật các vụ án hoặc được thu hồi, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.
Công an Vĩnh Tường bắt giữ đối tượng Lê Văn Hưng về hanh vi mua bán, tàng trữ vũ khí trên mạng xã hội
Công an huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình để chỉ đạo hiệu quả công tác. Tiến hành rà soát, lên sanh sách các nghi vấn còn tàng trữ VK-VLN-CCHT; các cá nhân còn lưu giữ VK-CCHT làm kỷ vật; số súng săn trước đây đã trang bị cho các cá nhân sử dụng; đồng bào dân tốc thiểu số còn chế tạo, lưu trữ, sử dụng vũ khí tự chế như: Súng kíp, súng hơi... trong phạm vi từng xã, phường, làng, thôn để có biện pháp tuyên truyền, vận động giao nộp. Đối với những đối tượng cố tình không giao nộp thì có biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tổ chức các điểm tiếp nhận VK-VLN-CCHT để nhân dân giao nộp tại trụ sở UBND hoặc Công an xã, phường, thị trấn.
 Các phòng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ liên quan, có trách nhiệm phối hợp trong tuyên truyền và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng VK, VLN, CCHT để hoạt động phạm tội...
Vũ khí, công cụ hỗ trợ vận động thu giữ được
Với chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các đơn vị trong Công an tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành tổ chức tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép VK-VLN-CCHT, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK-VLN-CCHT qua biên giới, trên không gian mạng và qua dịch vụ bưu chính.

Lệ Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC