Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCQG 41: 2019/BGTVT từ ngày 01/7/2020

23/06/2020
Ngày 31/12/2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” (QCVN41:2019/BGTVT thay thế QCVN 41:2016/BGTVT), có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. (tra cứu văn bản tại trang web: congbao.chinhphu.vn.)
Quy chuẩn số 41:2019/BGTVT điều chỉnh một số nội dung mới so với QCVN 41: 2016/BGTVT, như: Khái niệm về xe ô tô con, xe ô tô tải (Điều 3); Khái niệm tín hiệu vàng (mục 10.3.2);  Quy định đặt biển báo ở bên trái theo chiều đi (khoản 20.2);  Biển báo phân làn phương tiện có liên quan đến xe buýt nhanh BRT, xe gắn thiết bị thu phí tự động ETC (khoản 17.3); Hiệu lực của biển hiệu lệnh (hiệu lực của biển trên đoạn đường rất dài) có loại trừ các biển R.420 (khu đông dân cư), R.421 (hết khu đông dân cư) là các biển hiệu lệnh có tác dụng trong khu vực không phải nhắc lại khi qua các nút giao (khoản 38.3);  Quy định đặt biển chỉ dẫn lối đi khi đặt biển cấm (khoản 30.4)…
Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT); để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng CSGT Công an tỉnh đúng quy định, Phòng CSGT Công an tỉnh và lực lượng CSGT Công an các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt những điểm mới của QCVN 41:2019 tới 100% cán bộ chiến sỹ CSGT để triển khai thực hiện đúng quy định.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tiến hành tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách, rà soát, phát hiện những nội dung về hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt là biển báo cấm, biển hiệu lệnh, vạch kẻ phân làn phương tiện…, các phương án phân luồng phương tiện liên quan đến khái niệm xe con, xe tải và vị trí đặt biển báo R420 (khu đông dân cư), R421 (hết khu đông dân cư) không còn phù hợp hoặc thiếu so với QCVN 41:2019/BGTVT, để kiến nghị cơ quan chức năng thay thế, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông và thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của QCVN 41:2019/BGTVT để nhân dân nắm được và chấp hành.

Trung tá Nguyễn Đức Minh - Phòng CSGT Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC