Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Diễn tập xử lý ban đầu tình huống khủng bố tại sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

21/11/2022
         Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 18/11/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập xử lý ban đầu một số tình huống khủng bố xảy ra tại trụ sở Sở Ngoại vụ. Dự chỉ đạo, quan sát và đánh giá kết quả buổi diễn tập có đồng chí đại tá Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh; đại diện Lãnh đạo các phòng An ninh nội địa, An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc và gần 40 cán bộ, nhân viên của Sở Ngoại vụ tham gia diễn tập.  
 
Đại biểu tham dự buổi diễn tập
Cán bộ, nhân viên tham gia buổi diễn tập
        Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên tại các sở, ban, ngành trước những nguy cơ về hoạt động khủng bố, từ đó tích cực chủ động tham gia phòng ngừa, đẩy lùi, tiến tới xoá bỏ các nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh khủng bố ngay từ cơ sở là hoạt động quan trọng, cần thiết, cần phải thực hiện thường xuyên. Do vậy, hằng năm Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh đều giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UDNB các huyện, thành phố phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh và các phòng chuyên môn của Công an tỉnh tổ chức công tác tuyên truyền và tổ chức diễn tập xử lý ban đầu các tình huống khủng bố có thể xảy ra.
         Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng chống khủng bố, thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã chủ động, thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân viên trước những âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các tổ chức khủng bố. Đồng thời, tổ chức luyện tập xử lý tình huống khủng bố có thể xảy ra để nâng cao kỹ năng xử lý ban đầu khi chưa có sự xuất hiện, xử lý của lực lượng chức năng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản khi có tình huống khủng bố thật xảy ra.
Cảnh sơ tán người và tài sản ra khu vực an toàn
Cảnh chữa cháy của cán bộ, nhân viên khi phát hiện đám cháy
Cảnh sơ cứu người bị thương trong quá trình sơ tán, chữa cháy
        Kết thúc buổi diễn tập, Đồng chí đại tá Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh đánh giá ghi nhận, biểu dương kết quả diễn tập của sở Ngoại vụ, đồng thời cung cấp thêm một số thông tin, tình hình khủng bố trong nước, chỉ ra những nguy cơ tại địa bàn Vĩnh Phúc và chỉ đạo Lãnh đạo sở Ngoại vụ cần tiếp tục phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh và các phòng chuyên môn của Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm trong đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống khủng bố trong thời gian tới, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 

Nguyễn Ngọc Thắng -


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC