Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Thông báo tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu vào ngày chủ nhật 25/02/2019

Thông báo tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu vào ngày chủ nhật hằng tuần.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng Công an 10/09/2018

Trong những năm qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Công an tỉnh đã giao Phòng Tham mưu là cơ quan thường trực, chủ trì giúp Ban Giám đốc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC gắn với việc thực hiện chương trình công tác của các đơn vị; coi công tác CCHC là một tiêu chí để bình xét, phân loại thi đua đối với các đơn vị.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. 28/11/2017

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính Phủ, ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Nghị quyết đã thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong đó có lĩnh vực công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân và đăng ký, quản lý cư trú. 
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC