Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ - “TRÁI TIM” CỦA CHÍNH PHỦ SỐ (Kỳ 2) 06/01/2022

Là một trong sáu hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng của quốc gia, việc triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư là bài toán khó với nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng, công nghệ kỹ thuật, an toàn bảo mật thông tin, trong đó có yêu cầu đảm bảo tiến độ  trong khối lượng và quy mô công việc khổng lồ cần xử lý nhanh, chính xác. 

HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ - “TRÁI TIM” CỦA CHÍNH PHỦ SỐ (Kỳ 1) 05/01/2022

Là một trong sáu hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng của quốc gia, việc triển khai xây dựng hệ thống (Cơ sở Dữ liệu quốc gia) CSDLQG về dân cư là bài toán khó với nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng, công nghệ kỹ thuật, an toàn bảo mật thông tin, trong đó có yêu cầu đảm bảo tiến độ  trong khối lượng và quy mô công việc khổng lồ cần xử lý nhanh, chính xác. 

Công an tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đưa sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện 05/01/2022

Ngày 31/12/2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-CAT-QLHC phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đưa sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện..

Công an tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính đưa sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện 05/01/2022

Ngày 31/12/2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-CAT-QLHC phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN TTHC LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT 04/01/2022

Từ ngày 17/01/2022, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực cấp CCCD, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc và bộ phận một cửa các huyện, thành phố.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA NGÀNH CÔNG AN 31/12/2021

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, sáng 27/12/2021, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an.
 

Từ 1/1/2022, xe kinh doanh vận tải không đổi biển số vàng có thể bị phạt tới 8 triệu đồng. 21/12/2021

Từ ngày 1/1/2022, tất cả các xe kinh doanh vận tải không đổi sang biển số vàng sẽ vi phạm lỗi "Không thực hiện đúng quy định về biển số" quy định tại điểm đ, khoản 7, điều 30 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, bị phạt tiền 2-4 triệu đồng (đối với cá nhân) và 4-8 triệu đồng (đối với tổ chức).

Hướng dẫn trình tự, thủ tục nộp tiền phạt vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia 26/11/2021

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác giải quyết hành chính, trong hơn một năm qua Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện nộp tiền phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Xã Ngọc Thanh tổ chức Hội nghị “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” và Ra mắt mô hình “Công an xã Ngọc Thanh dân vận khéo” 02/11/2021

Chiều ngày 29/10/2021, UBND xã và Công an xã Ngọc Thanh đã tổ chức Hội nghị  “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” và triển khai mô hình “Công an xã Ngọc Thanh dân vận khéo”. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC