Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự 25/11/2022

Ngày 13/11/2022, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội  khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Theo đó, Điều 38 Luật Cư trú  quy định “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh , cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về Cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú”.

Triển khai Đề án 06 - mô hình điển hình về thực hiện dịch vụ công trực tuyến 25/11/2022

Ngày 25/11/2022, Ban chỉ đạo Đề án 06 xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị triển khai mô hình: “ Xã điển hình về thực hiện dịch vụ công trực tuyến”. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng DVCQG tại cơ sở để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung của Đề án 06 của Chính phủ.
 

Tích cực tổng rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn huyện Lập Thạch 08/11/2022

Ngày 28/6/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 331/KH-BCA-C08 về tổng rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ với mục tiêu là “làm sạch” dữ liệu của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên toàn quốc; xây dựng 01 phần mềm ứng dụng triển khai trên hạ tầng mạng và thiết bị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến Công an cấp xã trên toàn quốc; phục vụ tích hợp, đồng bộ hoá dữ liệu với các ngành khác như thuế, ngân hàng, giao thông vận tải...

Phân biệt giữa thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử 31/10/2022

Nhiều người thắc mắc vì sao đã được cấp căn cước công dân (CCCD) rồi nhưng vẫn cần đăng ký tài khoản định danh; thẻ CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử có gì khác nhau?

Quyết định 6968/QĐ-BCA ngày 22/9/2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 30/10/2022

Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 6968/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC