Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 25/08/2020

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Công an tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và đăng ký, quản lý con dấu thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Công an tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết 18/08/2020

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các đơn vị Công an tỉnh.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 08/06/2020

Ngày 21/5/2020, Bộ Công an đã ký Quyết định số 4182/QĐ-BCA-V03 ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2020.

Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 của Bộ Công an về việc công bố thủ hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 28/02/2020

Ngày 11/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 của Bộ Công an về việc công bố thủ hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân 20/01/2020

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 58/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Vĩnh Tường triển khai mô hình 4 an toàn về ANTT; Ra mắt mô hình “Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường an toàn về ANTT” 06/12/2019

Ngày 5/12/2019, huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị triển khai mô hình “4 an toàn về ANTT” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường; ra mắt mô hình “Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường an toàn về ANTT”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện.
 

Công an tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các đơn vị Công an tỉnh 30/11/2019

Ngày 30 tháng 9 năm 2019 Công an tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm  thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền  của các đơn vị Công an tỉnh. Căn cứ theo Quyết định này có 45 thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng nghiệp vụ và Công an huyện, thành phố.

Thông báo tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu vào ngày chủ nhật 25/02/2019

Thông báo tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu vào ngày chủ nhật hằng tuần.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng Công an 10/09/2018

Trong những năm qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Công an tỉnh đã giao Phòng Tham mưu là cơ quan thường trực, chủ trì giúp Ban Giám đốc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC gắn với việc thực hiện chương trình công tác của các đơn vị; coi công tác CCHC là một tiêu chí để bình xét, phân loại thi đua đối với các đơn vị.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC