Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chứng thư số trong CAND 20/11/2020

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Công an tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính hướng tới chính phủ điện tử. Ngày 19/11/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành và cài đặt sử dụng chữ ký số cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 03/11/2020

Ngày 27/10/2020, Bộ Công an ban hành Quyết định số 9080/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an tỉnhVĩnh Phúc. 28/09/2020

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và lực lượng Công an nói riêng trong việc chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc hướng tới mục tiêu, chính sách chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Công an đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân; Thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giúp cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ điều hành, quản lý và thực hiện có hiệu quả công việc được giao…
 

Công an tỉnh ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 24/09/2020

Ngày 26/8/2020, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN ISO 9001:2015 trong Công an Vĩnh Phúc gồm 74 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các đơn vị trong Công an tỉnh.

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 25/08/2020

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Công an tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và đăng ký, quản lý con dấu thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Công an tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết 18/08/2020

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các đơn vị Công an tỉnh.

Công an Vĩnh Phúc triển khai hệ thống tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông. 05/07/2020

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đưa vào khai thác sử dụng hệ thống tiếp nhận tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước qua mạng Internet.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 08/06/2020

Ngày 21/5/2020, Bộ Công an đã ký Quyết định số 4182/QĐ-BCA-V03 ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2020.

Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 của Bộ Công an về việc công bố thủ hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 28/02/2020

Ngày 11/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 của Bộ Công an về việc công bố thủ hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC