Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015

24/09/2020
Ngày 26/8/2020, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN ISO 9001:2015 trong Công an Vĩnh Phúc gồm 74 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các đơn vị trong Công an tỉnh.
Theo đó, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc được áp dụng cho lực lượng Công an tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp

BBT -


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC