Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Bộ Công an ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an

13/01/2023
Ngày 31/12/2022. Bộ Công an ban hành Thông tư số 68/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
Nội dung thông tư sửa đổi, bổ sung thông tin về mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông và các biểu mẫu Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (TK01), Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài (TK02), Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu (TK03); Tờ khai đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (TK04), Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (TK05)... ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021.
 

QLXNC -


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC