Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chứng thư số trong CAND

20/11/2020
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Công an tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính hướng tới chính phủ điện tử. Ngày 19/11/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành và cài đặt sử dụng chữ ký số cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh.
        Tại hội nghị các đồng chí kỹ thuật viên hai đội Công nghệ thông tin và Viễn thông cơ yếu, Phòng Tham mưu đã trực tiếp hướng dẫn hơn 80 cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị đã tham gia lớp tập huấn.
        Theo đó, nội dung hướng dẫn chia chia thành 5 phần: (I) Giới thiệu một số văn bản quy định mới của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; (II) các thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm quản lý văn bản liên thông và cách quản lý công văn, quản lý công việc và xử lý công việc trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử; (III) hướng dẫn sử dụng chức năng gửi nhận văn bản điện tử thông tài khoản đã được cấp; (IV) phương thức tạo lập chữ ký số và ký số văn bản điện tử trực tiếp trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; (V) các bộ phận thao tác và giải đáp các thắc mắc quá trình vận hành.
Cán bộ tham gia tập huấn thực hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành

       Việc triển khai hệ thống phần mềm văn bản điều hành góp phần nâng cao hơn nữa trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giảm sử dụng văn bản giấy, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của của đơn vị góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong Công an tỉnh trong thời gian tới

PV - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC