Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng Công an

10/09/2018
Trong những năm qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Công an tỉnh đã giao Phòng Tham mưu là cơ quan thường trực, chủ trì giúp Ban Giám đốc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC gắn với việc thực hiện chương trình công tác của các đơn vị; coi công tác CCHC là một tiêu chí để bình xét, phân loại thi đua đối với các đơn vị.
Tại nơi tiếp công dân, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai để mọi người dân có thể nắm được tinh thần của CCHC và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó người dân có thể phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo các đơn vị làm công tác tiếp công dân để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS. Đồng thời, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bố trí cán bộ phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp. Chú trọng xây dựng mô hình dân vận khéo tại những nơi thường xuyên tiếp công dân, trong đó tiêu chí ứng xử văn hóa với nhân dân và hiệu quả công việc được chú trọng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tăng cường việc áp dụng các ứng dụng của khoa học kỹ thuật vào công tác CCHC, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính trên mạng internet, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông…Hiện nay, việc đăng ký tạm trú, tạm vắng cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được thực hiện trên internet, tạo thuận lợi tối đa, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân là người nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của địa phương. Công an tỉnh cũng tham gia có hiệu quả, nghiêm túc trả lời các câu hỏi của cá nhân, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ trên hệ thống đường dây nóng của UBND tỉnh. Hiện tại, thực hiện quyết định thành lập Trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, đề xuất Bộ Công an đưa 02 lĩnh vực vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công là đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã và đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác CCHC, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những khó khăn còn mắc phải trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức tập huấn chuyên sâu để cán bộ, chiến sỹ Công an các huyện, thành phố nắm vững và thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo yêu cầu đề ra. Triển khai kế hoạch hướng dẫn các địa phương áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, rà soát các lĩnh vực xuất nhập cảnh; cấp, quản lý thẻ căn cước công dân; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; cấp giấy phép khắc dấu và sử dụng con dấu; cấp giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; đăng ký quản lý hộ khẩu; đăng ký, quản lý các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để đề xuất hợp lý về việc giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, cơ quan, doanh nghiệp./.
 

Anh Nga - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC