Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh sửa đổi, bổ sung quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015

09/09/2022
Công an tỉnh ban hành Quyết định 1373/QĐ-CAT-PV01 ngày 07/9/2022 sửa đổi, bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN ISO 9001:2015 trong Công an Vĩnh Phúc các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các đơn vị trong Công an tỉnh.
Chi tiết xem tại file đính kèm.

BBT - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC