Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Vĩnh Tường triển khai mô hình 4 an toàn về ANTT; Ra mắt mô hình “Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường an toàn về ANTT”

06/12/2019
Ngày 5/12/2019, huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị triển khai mô hình “4 an toàn về ANTT” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường; ra mắt mô hình “Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường an toàn về ANTT”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện.
 
Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Chí Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện. Công an huyện đã báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình liên quan ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học trên địa bàn. ĐồngH thời thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy chế phối hợp thực hiện mô hình “4 an toàn về ANTT” và tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện “mô hình 4 an toàn” giữa các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn huyện. Cũng tại hội nghị, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường đã ra mắt mô hình “Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường an toàn về ANTT”.
Việc triển khai xây dựng mô hình “4 an toàn về ANTT” trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn huyện, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ cơ quan, công sở các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế…đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.
 

Thu Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC