Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020

17/06/2020
Ngày 12/6/2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch về việc triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 trong lực lượng Công an  tỉnh Vĩnh Phúc.
Xác định chủ đề của Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 là “Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - sức khỏe cho con”, với các khẩu hiệu của chiến dịch “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòn lây truyền HIV từ mẹ sang con!”, “Không có virus HIV trong máu mẹ - Không lây truyền HIV cho con”, “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con!”, “Xét nghiệm HIV cho mẹ, sức khỏe cho con!”
          Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sỹ, nhân dân thực hiện có hiệu quả Tháng cao điểm dự phòng lây truyền từ mẹ sang con với các hình thức phù hợp, hiệu quả; các phòng An ninh Kinh tế, An ninh Chính trị nội bộ, Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ động, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường học, các khu dân cư tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ, triển khai các hoạt động dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho phạm nhân, đối tượng tạm giam, tạm giữ…trong Trại tạm giam, nhà tạm giữ.

HẢI YẾN - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC