Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4, khóa 17

07/09/2020
Ngày 7/9, Công an tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, khóa 17 năm 2020 cho 100 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an trong tỉnh.
 
 Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, 100 học viên sẽ được truyền đạt 05 chuyên đề về: Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về ANTT trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Luật giáo dục Quốc phòng - An ninh và các Thông tư, Nghị định có liên quan đến công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh trong CAND... Kết thúc lớp học, các học viên viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.
          Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các học viên nâng cao kiến thức về quốc phòng, quân sự và an ninh, nhận diện rõ hơn những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, và vận dụng đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở từng đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.
 

Lệ Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC