Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân

09/09/2020
Sáng ngày 09/9/2020, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) và sơ kết 6 tháng thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã công bố Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 3-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc. Thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CCCD, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự. Hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Kế hoạch thực hiện dự thảo diễn ra từ ngày 1/11/2020 đến ngày 1/7/2021, dự kiến sẽ hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ CCCD.
Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế khi thực hiện dự án. Hội nghị đã thảo luận, đưa ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công dân về mục đích, ý nghĩa của việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Lan Hương - Anh Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC