Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Mở lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Công an xã, thị trấn 2020

12/11/2020
Sáng ngày 12/11/2020, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng, Phó Công an xã, thị trấn, khóa 3 năm 2020. Thượng tá Nguyễn Văn Công, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.
Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Công yêu cầu học viên tham gia lớp học phải tích cực nghiên cứu, nắm vững các nội dung, kiến thức do báo cáo viên thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truyền đạt, nhất là nội dung, phương pháp và các quy trình công tác chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác ở từng đơn vị địa phương với phương châm “học kỹ, nhớ lâu, hiểu sâu, vận dụng tốt”.
Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Công, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Lớp bồi dưỡng lần này gồm có 90 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các huyện, thành phố được báo cáo viên truyền đạt 21 chuyên đề tập trung vào các nội dung như công tác đảm bảo an ninh nông thông, dân tộc, tôn giáo ở địa bàn cơ sở, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và kỹ năng tiếp xúc với nhân dân…Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững các vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn và xử lý tốt các vấn đề liên quan đến ANTT ở cơ sở.

Lan Hương - Anh Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC