Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an huyện Tam Dương tổ chức làm thủ tục cấp CCCD có gắn chíp điện tử

18/02/2021
Thực hiện kế hoạch cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho công dân, sáng ngày 18/2/2021, Công an huyện Tam Dương tổ chức làm thủ tục cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho các đồng chí lãnh đạo huyện uỷ Tam Dương, UBMTTQ và các phòng, ban, đoàn thể thuộc huyện uỷ.
Dự kiến theo kế hoạch, trong ngày 19/2/2021 sẽ tổ chức làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử cho các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ban thuộc HĐND, UBND huyện.

Trước đó, việc triển khai cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn huyện Tam Dương đã được thực hiện từ đầu tháng 2/2021./.

Ánh- Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC