Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Hữu Lực - Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp về nội dung tha tù trước thời hạn có điều kiện

25/07/2018
Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018, trong đó Điều 66 quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Để làm rõ hơn về nội dung này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với Thượng tá Nguyễn Hữu Lực - Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh.
 

Phóng viên: Xin chào Thượng tá Nguyễn Hữu Lực, đồng chí có th cho biết rõ hơn về ý nghĩa của chủ trương thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện?
Thượng tá Nguyễn Hữu Lực:
Tha tù trước thời hạn có điều kiện là bước cụ thể hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đồng thời, tiếp tục thể hiện tinh thần nhân đạo, của Nhà nước CHXHCNVN, khắc phục những bất cập trong chính sách đặc xá, giảm gánh nặng cho công tác thi hành án phạt tù hiện nay nhưng vẫn đảm bảo được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, cùng với đó còn thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và xử lý, giáo dục người phạm tội, ghi nhận và là điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013.
Phóng viên: Đối tượng nào thì được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện?
Thượng tá Nguyễn Hữu Lực:
Đối tượng được xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện là người đang chấp hành án phạt tù ở cơ sở giam giữ, phạm tội lần đầu, đã chấp hành án phạt tù được một phần hai thời hạn tù đối với án phạt tù có thời hạn, ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn (các trường hợp ưu tiên phải chấp hành được một phần ba thời hạn tù đối với tù có thời hạn hoặc 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn), nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 66 Bộ luật hình sự năm 2015.
Phóng viên: Quy trình xét tha tù trước thời hạn có điều kiện?
Thượng tá Nguyễn Hữu Lực:
1- Rà soát phạm nhân đủ điều kiện và hướng dẫn phạm nhân làm các thủ tục theo quy định;
2- Lập danh sách, hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện;
3- Tổ chức họp, xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện;
4- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, duyệt danh sách, hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện;
5- Chuyển hồ sơ, danh sách đề nghị cho Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Phóng viên : Đối tượng được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương phải thực hiện những quy định gì?
Thượng tá Nguyễn Hữu Lực:
1- Có mặt và trình diện UBND cấp xã, Công an cấp xã nơi về cư trú, thực hiện đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
2- Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế nơi cư trú, làm việc; tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung.
3- Chấp hành sự quản lý, giám sát, giáo dục của UBND cấp xã, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện, Công an cấp xã và người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục. Đi khỏi nơi cư trú phải xin phép người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục và UBND cấp xã. Có mặt khi có yêu cầu của Cơ quan THAHS Công an cấp huyện, UBND cấp xã, Công an cấp xã.
4- Nộp các bản báo cáo, nhận xét định kỳ cho người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục và UBND cấp xã.
5- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu khác của cơ quan, cán bộ THAHS Công an cấp huyện, UBND cấp xã, Công an cấp xã theo quy định của pháp luật.
Phóng viên: Công tác quản lý đối với các đối tượng tha tù trước thời hạn có điều kiện?
Thượng tá Nguyễn Hữu Lực:
1- Tiếp nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và lập hồ sơ thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
2- Thực hiện phân công người quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
3- Triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đến trụ sở UBND cấp xã để làm thủ tục thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
4- Giải quyết thủ tục quản lý cư trú đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
5- Nhận xét, báo cáo về chấp hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
6- Thực hiện rút ngắn thời gian thử thách tha tù trước thời hạn có điều kiện;
7- Giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật;
8- Thực hiện huỷ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
9- Giải quyết trường hợp người tha tù trước thời hạn có điều kiện chết;
10- Triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách;
11- Thực hiện thủ tục khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong thời gian thử thách.
Phóng viên: Trong trường hợp nào, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bị cưỡng chế thi hành án tại các nơi giam giữ?
Thượng tá Nguyễn Hữu Lực:
 Khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trở lên hoặc khi người được   tha tù trước thời hạn có điều kiện đang chấp hành thời gian thử thách thì bỏ trốn.
Xin cảm ơn đồng chí!
 

Minh Ánh – Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC