Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2021

17/11/2021
Ngày 16/11/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác hồ sơ nghiệp vụ năm 2021; kết quả tổng kiểm tra, rà soát và đăng ký lại hồ sơ nghiệp vụ trong Công an nhân dân (CAND); tiến độ, kết quả rà soát, bổ sung thông tin, làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm.
Năm 2021, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ CAND; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ; đưa công tác hồ sơ đi vào nền nếp gắn với các mặt công tác nghiệp vụ CAND. Lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã thực hiện các chỉ tiêu công tác và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống các phần mềm trong công tác lập, đăng ký, quản lý, khai thác lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ được cải tiến, nâng cao.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cố gắng của lực lượng hồ sơ Công an nhân dân trong năm 2021. Để góp phần xây dựng lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ vững mạnh, công tác hồ sơ ngày càng phát triển, khoa học, hiện đại, thực sự là “Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc hơn nữa các chỉ thị, thông tư và văn bản quy định, hướng dẫn về công tác hồ sơ nghiệp vụ. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định về công tác hồ sơ, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trước đó.
Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu, đơn vị hồ sơ nghiệp vụ các cấp phải làm tốt công tác thống kê, phân tích, đánh giá tình hình công tác nghiệp vụ, chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng tin học trong công tác hồ sơ nghiệp vụ. Công an các địa phương kiểm tra, bố trí đủ biên chế cán bộ làm công tác hồ sơ, đồng thời chủ động đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công tác hồ sơ cho cán bộ, chiến sỹ tại địa phương, thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác hồ sơ...

Dương Linh - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC