Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Xây dựng mô hình “Cơ quan tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT”

31/10/2018
Sáng ngày 25/10/2018, Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Cơ quan tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự”. Dự Hội nghị có đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường.
Hội nghị đã công bố thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình, và ban hành quy chế tổ chức hoạt động. Theo đó Ban chỉ đạo mô hình, các tổ “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo cơ quan các chủ trương nội dung, biện pháp về hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên nhằm nần cao nhận thức pháp luật, ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống, tội phạm; làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan đến tình hình ANTT, tăng cường công tác tuần tra canh gác trong vi phạm, địa bàn quản lý...

Tại Hội nghị, Đại diện các tổ “tự phòng, tự quản, tuej bảo vệ” đã ký kết thi đua thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT.

Lan Hương – Lệ Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC