Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác

24/11/2022
Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong những năm qua, luôn là nội dung trọng tâm công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế ngày nay. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ và có nhiều hình thức cổ vũ, động viên, góp ý kiến, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.
 
Công an các đơn vị, địa phương trong đó có lực lượng Đoàn viên thanh niên trong địa bàn tỉnh Vĩnh phúc đã liên tục phát động phong trào với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện Sáu điều dạy của Bác vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trong suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ, cán bộ chiến sĩ Lực lượng CAND tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy truyền thống vẻ vang của mình làm nên những chiến công trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ đoàn viên thanh niên CAND tỉnh hôm nay, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ đang viết tiếp những trang sử hào hùng, để xứng đáng với những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi. Trên mảnh đất bình yên này, nơi nào có tội phạm, nơi đó có những tấm gương trẻ sẵn sàng chiến đấu hy sinh. Bởi song hành cùng với những bước trưởng thành của lực lượng CAND luôn là tư tưởng thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy.
Các phong trào “Hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện” gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng qua các đợt sinh hoạt chính trị “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “Hành quân theo chân Bác” và thực hiện các khẩu hiệu hành động “Công an nhân dân Vĩnh Phúc trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Làm hết việc, chứ không phải làm hết giờ”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”... đã trở thành cuộc vận động sâu rộng, không những được thực hiện trong lực lượng Công an nhân dân mà cả trong lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quán triệt, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó, an ninh, trật tự được bảo đảm, Công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng Công an nhân dân cần đưa phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an.
Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, lực lượng Công an nhân dân cần luôn coi trọng công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
Các hoạt động của phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” phải có nội dung hướng tới mục tiêu “Vì nhân dân phục vụ” và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.
Những năm qua, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực, tự giác đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng, phát huy tích cực tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên tất cả các các lĩnh vực, địa bàn công tác Công an, cũng như trong thực hiện phong trào Đoàn, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn. Ngoài ra Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc còn tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo Sáu điều Bác Hồ dạy.
Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương và ngành Công an về học tập và làm theo lời Bác, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, 100% đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo chủ đề từng năm, đồng thời xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh thường xuyên định hướng cho Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, nội dung phong phú; đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình tốt, việc làm hay, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức tọa đàm, giao lưu, mở các đợt sinh hoạt chính trị để động viên, khích lệ phong trào thi đua trong toàn Đoàn.
Học tập và làm theo lời Bác, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT về lĩnh vực kinh tế trên địa bàn, lực lượng đoàn viên, thanh niên không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật phục vụ yêu cầu công tác, góp phần giải quyết các vụ việc phức tạp về lĩnh vực kinh tế và chức vụ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, sáng tạo, tham gia tích cực các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xung kích đi đầu trong việc áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cải cách hành chính; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trên lĩnh ANTT. Các đoàn viên đã đăng ký và duy trì thực hiện các công trình thanh niên phục vụ công tác chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến. Qua thực tiễn công tác và chiến đấu, nhiều đồng chí đã không ngừng tiến bộ, trưởng thành được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, được xem xét đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy ở một số đơn vị, địa phương.
Cùng với phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc - Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ thông qua việc tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được duy trì thường xuyên, liên tục. Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và các hộ người già neo đơn tại các xã Bồ Lý – Tam Đảo, Bắc Bình – Lập Thạch, Nhân Đạo – Sông Lô; tổ chức hoạt động làm lễ dâng hương, dâng hoa, dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao;…Thông qua các hoạt động tình nghĩa trên đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên Công an Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối với xã hội và cuộc sống cộng đồng.
Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương thực hành đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.
Những thành tựu mà tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, chung sức vì cộng đồng đã trở thành nét đẹp văn hóa trong hoạt động phong trào, góp phần thực hiện có hiệu quả những lời Bác dạy đối với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người Đoàn viên Công an Tỉnh Vĩnh Phúc “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
 

Duy Tùng -


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC