Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019.

15/05/2019
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai, từ ngày 15 đến ngày 22/5/2019 trong Công an nhân dân. Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai, Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ chiến sỹ các đơn vị trong toàn lực lượng. Từ đó, cán bộ chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.
 
Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng” được triển khai rộng rãi trong toàn lực lượng Công an trong tháng 5/2019 (các hoạt động hưởng ứng tập trung từ ngày 15-22/5/2019) với các khẩu hiệu tuyên truyền: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng; Chung sức phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại; Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai...
Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cán bộ chiến sỹ Công an các đơn vị. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm.
Song song đó, sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trọng Công an nhân dân. Cụ thể: Kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó với thiên tai, lụt, bão của Công an các đơn vị, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các nơi xảy ra thiên tai, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức giúp dân di dời, sơ tán, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường công tác phòng, chống và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường và xâm phạm đê điều. Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai trong lực lượng Công an nhân dân.
 

Xuân Lan - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC