Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng ANND. Lực lượng an ninh Công an Vĩnh Phúc tận trung với đảng, tận hiếu với dân

12/07/2017
Ngày 12/7/1946, sau khi phá thành công vụ án tại phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng do bọn quốc dân đảng câu kết với đội quân viễn trinh Pháp thực hiện. lực lượng An ninh Công an nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 12/7/1946 là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.
          Đồng hành với lực lượng An ninh nhân dân Công an cả nước, 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng An ninh Công an Vĩnh Phúc đã trưởng thành về mọi mặt, cùng toàn quân, toàn dân trong tỉnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
          Thời kỳ chính quyền cách mạng mới thành lập và trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng An ninh Công an Vĩnh Phúc luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, các vùng căn cứ kháng chiến và cơ sở cách mạng. Đã mưu trí, dũng cảm đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, phá tề, trừ gian, triệt phá nhiều tổ chức gián điệp, chính trị phản động, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, góp phần vào cuộc kháng chiến thắng lợi. Trong chiến dịch này, nhiều đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh, thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân, tiêu biểu là tấm gương của anh hùng liệt sỹ Trương Văn Đông.

          Hòa bình lập lại, lực lượng An ninh nhân dân được kiện toàn, phát triển, tiếp tục lập nhiều chiến công. Tiêu biểu là đấu tranh thắng lợi chống địch cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam; giữ vững an ninh trật tự trong cải cách và sửa sai sau cải cách ruộng đất; phục vụ thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở địa phương, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng.
          Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh nhân dân đã phát hiện, đấu tranh triệt phá nhiều tổ chức chính trị phản động; quản lý giáo dục hàng nghìn đối tượng tề ngụy, gián điệp, chỉ điểm, bọn phản động và những người có quá khứ làm tay sai cho địch, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Với quyết tâm "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", hàng trăm cán bộ xung phong, tình nguyện lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam, Lào, Camphuchia, trong số đó có nhiều đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công như đồng chí Lê Tiền, Lê Văn Bội, có đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
          Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã phát huy vai trò xung kích trên mặt trận bảo vệ An ninh quốc gia, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt  động của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp cùng các lực lượng Công an trong tỉnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, lực lượng An ninh Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã sớm ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất chính trị, đoàn kết thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu. Với phương châm “An ninh chủ động”, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, lực lượng an ninh Công an tỉnh đã chủ động nắm dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình, tích cực tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các mặt công tác giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến sự an ninh chính trị; chủ động xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.
          Trong điều kiện kinh tế hội nhập, đầu tư nước ngoài vào địa phương tăng nhanh, số người nước ngoài, Việt kiều vào làm ăn kinh tế, du lịch, thăm thân, số người xin xuất nhập cảnh cũng tăng nhanh, lực lượng an ninh đã tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng xuất, nhập cảnh vi phạm pháp luật.
          Trên lĩnh vực an ninh kinh tế, lực lượng An ninh Công an Vĩnh Phúc đã nắm chắc tình hình, giúp tỉnh thẩm định các dự án đầu tư, kịp thời phát hiện những vi phạm, sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh, đề xuất cấp ủy, chính quyền xử lý số cán bộ tiêu cực, tham nhũng; phối hợp với các cơ quan xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh chống tội phạm lưu hành tiền giả, phục vụ tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những khu đô thị mới, giải quyết tình trạng đình công, lãng công...
          Trên lĩnh vực an ninh nông thông, lực lượng An ninh Công an Vĩnh Phúc đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị 08 của Bộ về công tác Công an góp phần đảm bảo an ninh nông thôn (nay là chỉ thị 13 của Bộ về công tác Công an tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo); tham mưu ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12 về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn; tập trung nắm chắc tình hình những địa bàn có khiếu kiện phức tạp, xác định nội dung, nguyên nhân phát sinh khiếu kiện, từ đó đã cùng với các ngành, các cấp xử lý triệt để, góp phần giải quyết tình hình phức tạp ở nhiều địa bàn Vân Xuân, Việt Xuân, Trấn Hưng, Thổ Tang (Vĩnh Tường); Ngọc Thanh, Phúc Thắng, Nam Viêm, Tiền Châu (Phúc Yên).
71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ của lực lượng An ninh Vĩnh Phúc đã nối tiếp hun đúc nên những truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Nêu cao bản chất trong sáng và lòng nhân ái “lá lành đùm lá rách”, cán bộ chiến sỹ An ninh Công an Vĩnh Phúc đã quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, xây dựng nhà tình nghĩa, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, được cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.
Với những thành tích, chiến công 71 năm qua, lực lượng An ninh Công an Vĩnh Phúc đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Lan Hương (Công an tỉnh) -


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC