Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hội Hợp năm 2019

12/08/2019
Sáng ngày 06/8/2019, phường Hội Hợp tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.
Tới dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; BCĐ diễn tập thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Quân sự các xã, phường.
Các đồng chí lãnh đạo dự diễn tập
 
Cuộc diễn tập gồm các nội dung: Chuyển LLVT phường vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Thực hành chiến đấu phòng thủ.
Toàn cảnh buổi diễn tập
Đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng BCĐ diễn tập thành phố phát biểu tại buổi diễn tập
Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng BCĐ diễn tập thành phố đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể phường trong diễn tập chiến đấu phòng thủ. Qua diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố, các xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý tốt các vấn đề ngay tại cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho thành phố trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng; thực hiện gắn nhiệm vụ giữ vững an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.
UBND thành phố, UBND phường Hội Hợp tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hội Hợp năm 2019
Kết thúc diễn tập, Lãnh đạo UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hội Hợp năm 2019.

Anh Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC