Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

26/06/2018
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 8/6/2018, Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, Công an huyện, thành phố khẩn trương tập trung triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Đây là đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 22/7/2016. Trên cơ sở đó, ngày 24/4/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09-6-2018. Điều 2,3,4 Nghị quyết quy định cụ thể về điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và người dưới 18 tuổi. Quy định nêu rõ: người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 66 của Bộ luật Hình sự có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện gồm: Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; Phạm tội lần đầu; Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt. Đối với người đang chấp hành án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn phải có ít nhất 20 quý liên tục liền kề thời điểm xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Tương tự, người đang chấp hành án phạt tù trên 20 năm đến 30 năm phải có ít nhất 16 quý liên tục; người đang chấp hành án phạt tù trên 15 năm đến 20 năm phải có ít nhất 12 quý liên tục; người đang chấp hành án phạt tù trên 10 năm đến 15 năm phải có ít nhất 08 quý liên tục; người đang chấp hành án phạt tù trên 05 năm đến 10 năm phải có ít nhất 06 quý liên tục; người đang chấp hành án phạt tù trên 03 năm đến 05 năm phải có ít nhất 04 quý liên tục và người đang chấp hành án phạt tù từ 03 năm trở xuống phải có ít nhất 02 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Đồng thời, các trường hợp được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện phải là người đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Đã chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù có thời hạn; ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn. Đặc biệt, đối với tất cả các trường hợp được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện phải có nơi cư trú rõ ràng. Trong thời gian thử thách, theo đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn và buộc người được tha tù phải chấp hành phần hình phạt còn lại chưa chấp hành nếu người đó cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên.
          Để triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị quán triệt quy định của Luật hình sự, tố tụng hình sự, đề án của Chính phủ và các thông tư, kế hoạch của Bộ Công an liên quan đến nội dung này đến toàn thể CBCS Công an tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện;  yêu cầu các đơn vị cũng như mỗi CBCS nắm vững quy trình, trách nhiệm được giao để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ của Trại tạm giam Công an tỉnh là khẩn trương hoàn thành việc xếp loại chấp hành án phạt tù 6 tháng đầu năm 2018 cho tất cả phạm nhân, trên cơ sở đó tổ chức rà soát kĩ số phạm nhân có đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Nghị quyết số 01/2018 ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Tổ chức cho những phạm nhân có thể có đủ điều kiện xét, đề nghị tha tù trước thời hạn viết đơn với đầy đủ các nội dung theo mẫu. Phối hợp Công an các địa phương trên cả nước xác minh nơi cư trú của phạm nhân khai sẽ về cư trú sau khi được tha tù có rõ ràng hay không cũng như phân tích, dự báo về việc nếu những phạm nhân trong danh sách được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương thì có ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT hay không. Tổ chức thành lập Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thận trọng, chặt chẽ và phải đặt yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội lên hàng đầu, trong đó cần hết sức lưu ý những phạm nhân có nhiều tiền sự hoặc đã từng bị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc đã từng sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề cho người được đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc biệt tuyên truyền để họ nắm chắc các quy định phải thực hiện khi được tha tù để thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, không vi phạm dẫn đến phải xử lý. Đối với Công an các huyện, thành phố phải hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn tham mưu chính quyền nắm chắc số lượng người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương và hoàn cảnh của họ để có kế hoạch quản lý, tạo điều kiện giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống cũng như kịp thời xử lý trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc./.
 

N.A - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC