Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Trang bị máy phô tô cho 11 Công an thị trấn trên địa bàn tỉnh.

08/10/2018
Nằm trong chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy, mới đây, tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã tổ chức cấp phát máy phô tô cho 11 Công an thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Các đơn vị được trang cấp máy phô tô trong đợt này theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  đã được các cơ quan liên quan đánh giá về nhu cầu, khả năng sử dụng, quản lý ở từng đơn vị, địa phương để xác định lộ trình trang bị phù hợp, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
Theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh, Theo lộ trình từ năm 2018 đến năm 2020, các phương tiện, trang thiết bị làm việc trang cấp cho lực lượng Công an xã, thị trấn gồm: bàn làm việc, bàn họp, ghế, giường, tủ cá nhân, điện thoại bàn, xe mô tô, máy phô tô, máy Fax.

Việc trang bị phương tiện, thiết bị làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho lực lượng Công an xã, thị trấn, góp phần và nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

L. Hương- A.Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC