Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công bố quyết định sát nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị thuộc Công an tỉnh

10/10/2018
Ngày 10/10/2018, Công an tỉnh đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị sát nhập, hợp nhất, giải thể.
Theo đó, Công an tỉnh có 1 đơn vị giải thể là Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm. Nhiệm vụ truy nã tội phạm và theo dõi, quản lý công tác truy tìm được giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì tiếp nhận để chuyển về các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra. 01 đơn vị là Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ sáp nhập vào Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác chính trị và Phòng Công tác đảng hợp nhất thành Phòng Công tác đảng và công tác chính trị; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt và Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy hợp nhất thành Phòng Cảnh sát giao thông.
Như vậy, Công an tỉnh sẽ giảm 4 đơn vị cấp phòng, 8 đơn vị cấp đội. Trong ngày 10/10/2018, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy của các đơn vị liên quan đến việc sát nhập và hợp nhất./.

N.A - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC