Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Luyện tập xử lý ban đầu một số tình huống khủng bố có thể xảy ra tại Bến xe Vĩnh Yên

03/12/2018
Thực hiện chương trình của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, ngày 28/9/2018, Lực lượng Công an tỉnh, Công an thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Ban quản lý Bến xe Vĩnh Yên tổ chức luyện tập xử lý ban đầu một số tình huống khủng bố có thể xảy ra tại mục tiêu Bến xe Vĩnh Yên.
Tình huống giả định, có 04 đối tượng khủng bố trà trộn cùng hành khách đi vào Bến xe Vĩnh Yên rồi đặt 02 quả mìn trong cặp giả da tại khu vực bán vé xe và nhà chờ xe. Sau khi nhân viên quản lý bến xe phát hiện chiếc cặp giả da tại nhà chờ xe có sự khác lạ, nghi bên trong có mìn hẹn giờ nên đã báo cáo Trưởng Ban quản lý bến xe. Do đã được Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh thông báo về tình hình hoạt động của các đối tượng phản động nên Trưởng Ban quản lý bến xe đã báo cáo thường trực BCĐ PCKB tỉnh phối hợp hướng dẫn, giải quyết. Lực lượng Công an tỉnh, Công an thành phố Vĩnh Yên phối hợp với BQL bến xe Vĩnh Yên tổ chức sơ tán người và tài sản quan trọng ra khỏi khu vực nguy hiểm và vô hiệu hóa được ý đồ kích nổ mìn hẹn giờ bằng điện thoại di động. Tuy nhiên, các đối tượng khủng bố đã sử dụng khóa từ để kích nổ quả mìn đặt trong cặp da ở khu vực bán vé xe và gây cháy, nổ nhỏ, sau đó các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Buổi luyện tập đã hoàn thành các yêu cầu theo kế hoạch đề ra, qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác tự phòng, tự quản trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra hoạt động gây rối, bạo loạn, khủng bố tại Bến xe Vĩnh Yên.

Nhật Linh - Nguyễn Cường - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC