Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác đăng ký, quản lý cư trú

06/12/2018
Sáng 28/11, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức tập huấn chuyên sâu về công tác đăng ký, quản lý cư trú cho 160 học viên là trưởng công an xã, phường, thị trấn, các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác quản lý, cư trú. Dự và chỉ đạo lớp tập tuấn có đồng chí Thượng tá Tạ Đức Diễn – Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Trong thời gian 3 ngày, các học viên được quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác đăng ký, quản lý cư trú. Trong đó tập trung vào các chuyên đề cụ thể, như: Nội dung cơ bản của Luật cư trú; Tổng quan về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn về đăng ký, quản lý cư trú; Tăng cường quản lý nhà nước về cư trú, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đăng ký, quản lý cư trú, qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Anh Thu – Lệ Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC