Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tập huấn công tác phòng chống khủng bố

06/12/2018
Ngày 30/11/2018, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống khủng bố cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Công thương, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và môi trường, Lao động thương binh và xã hội; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, thành phố.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Việt -  Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên thường trực Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố tỉnh đã nêu lên những nét chính, kết quả công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc những năm qua. Đồng thời đề nghị các đồng chí tham gia tập huấn tập trung theo dõi, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt để áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình.\
Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đại tá Phạm Văn Uông, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an trao đổi, truyền đạt một số vấn đề nhận thức chung về khủng bố; nội dung Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; một số vấn đề cần chú ý trong công tác phòng, chống khủng bố ở địa bàn Vĩnh Phúc cũng như quy trình xử lý một số tình huống khủng bố để các đơn vị triển khai có hiệu quả các kế hoạch và phương án phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh.

Lan Hương - Lệ Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC