Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Đảng ủy Công an tỉnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

11/01/2019
Ngày 10/01/2019, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 180 đồng chí lãnh đạo cấp ủy các chi đảng bộ đảng thuộc Công an tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Thanh Bình - ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Tại hội nghị, các học viên đã được thạc sỹ Đinh Phong Hải – Trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Hội nghị đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ đảng và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách phù hợp và sát với thực tiễn của đơn vị mình, thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

-


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC