Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng khóa 1 năm 2019 học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

24/06/2019

Ngày 21/6/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cho 80 học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng khóa 1 năm 2019 học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tham dự buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm có đồng chí Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Ngọc Hoa - Phó Giám đốc học viện Chính trị CAND; Đại tá Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng chức năng của Học viện Chính trị CAND và lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh .

 


Tại buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm, các học viên đã được nghe đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo khái quát về tình hình thực tế của địa phương, kết quả, kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, điển hình công tác tham mưu đảm bảo an ninh tại các khu, cụm công nghiệp; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đặc biệt là việc Công an tỉnh đang triển khai, thực hiện có hiệu quả 4 Đề án về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm: Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm trộm cắp động vật nuôi; Đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ, “tín dụng đen”; Đề án phòng ngừa, ngăn chặn với hoạt động sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép và Đề án đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xây dựng, lấn chiếm, tạo lập tài sản trái phép trên đất đã quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Cũng tại buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm, các học viên đã đặt ra nhiều câu hỏi, trao đổi kinh nghiệm với Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; tổ chức sắp xếp cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra và các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự…

Hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế này là kênh thông tin quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập gắn liền với thực tiễn công tác của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC