Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Tăng cường xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự ATGT

28/08/2019
Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
 
Ngày 27-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01-02-2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 và Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương; đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương…
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 44 và Kết luận Số 45 của Ban Bí Thư, những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới; đồng thời nêu rõ, để quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 127, ngày 22-5-2019 và Kế hoạch số 138, ngày 18-6-2019 gửi đến các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.
Đối với việc thực hiện Kết luận số 44 của Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm quán triệt và có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương người tốt, những kinh nghiệm hay trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an an ninh Tổ quốc, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quá trình thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn.
Đối với việc thực hiện kết luận số 45 của Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn đảng ủy thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa XI và Kết luận số 45 của Ban Bí thư khóa XII; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Chỉ đạo các tổ chức đảng, nhất là cấp ủy cơ sở, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW; cốt lõi là giáo dục và yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động người dân có ý thức khi tham gia giao thông và tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, văn minh trong cộng đồng dân cư.
Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW; xem xét kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá kết quả công tác của người đứng đầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và xem xét biểu dương, khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về việc lấy tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên; là một tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cuối năm và hạnh kiểm đạo đức đối với học sinh, sinh viên.
 

Anh Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC