Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh: Công bố quyết định xét giảm án cho phạm nhân

30/08/2019
Ngày 29/8/2019, Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc công bố quyết định xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 11 phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Công bố quyết định xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân tỉnh
Trong số 11 phạm nhân có thái độ cải tạo tích cực được công bố quyết định xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh năm nay, có 01 phạm nhân được giảm hết và 10 phạm nhân giảm có thời hạn. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với những phạm nhân thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.
Các phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù
Phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, phát biểu cảm tưởng
Thông qua đó, những phạm nhân được xét giảm án sẽ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, hoà nhập với cộng đồng xã hội, còn những phạm nhân chưa được xét giảm án có thêm nghị lực, mục tiêu để quyết tâm phấn đấu, tích cực cải tạo tốt, lao động tốt để được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong thời gian tiếp theo.

Hạnh Bích - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC