Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Bộ Công an Tổ chức hội nghị trực tuyến Chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện di chúc của Người

03/09/2019
Sáng ngày 28/8/2019, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn lực lượng Chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong CAND.
Tham dự hội nghị có GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy Công an Trung ương…Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, dự hội nghị có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”. Qua đó, giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Thấm nhuần lời dạy của Bác, mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”…
GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung tại hội nghị

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ tháng 5-1965 cho tới tháng 5-1969. Di chúc là kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của Người, chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau.
Sau 50 năm, Di chúc của Người vẫn là một văn kiện có giá trị lịch sử quan trọng; là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.

Lan Hương - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC