Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an tỉnh tổ chức tập huấn Luật Công an nhân dân năm 2018

23/10/2019
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật CAND năm 2018 thay thế Luật CAND năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.
Luật Công an nhân dân năm 2018, có nhiều quy định mới, quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH.
Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Thượng tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt tập trung nghiên cứu, theo dõi, lắng nghe, ghi chép, lĩnh hội những nội dung quan trọng, tích cực trao đổi thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm vững những kiến thức được tập huấn để vận dụng vào thực tiễn công tác.
Đồng chí Thượng tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật CAND năm 2018, Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hưỡng dẫn thi hành Luật CAND 2018 đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh.
Đồng chí Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an truyền đạt tại hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
 

Anh Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC