Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Công an tỉnh

11/11/2019

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về kiểm tra thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Ngày 11/11/2019, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh do đồng chí Kim Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác PBGDPL tại Công an tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tá Tạ Đức Diễn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết việc kiểm tra công tác PBGDPL là cơ hội rất tốt để Công an tỉnh nhìn nhận, đánh giá rõ hơn về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như trách nhiệm quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị.

 Sau khi Phòng Tham mưu Công an tỉnh báo cáo kết quả nổi bật trong triển khai nhiệm vụ PBGDPL của Công an tỉnh thời gian qua. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu ý kiến, nêu những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác PBGDPL, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn TTATXH ở cơ sở. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và kiến nghị đề xuất trong công tác PBGDPL.

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã thẳng thắn, đề nghị Công an tỉnh báo cáo, trao đổi về công tác PBGDPL trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kết quả tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân, cũng như trên các lĩnh vực công tác An ninh, Cảnh sát, xây dựng phong trào, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Kim Thị Ánh, Trưởng đoàn đánh giá công tác PBGDPL của Công an tỉnh, cũng như công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PBGDPL; xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2019 và tổ chức chỉ đạo triển khai trong toàn lực lượng đạt chất lượng, hiệu quả, thể hiện qua các số liệu, tài liệu chứng minh và kết quả thực tiễn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; rà soát và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác PBGDPL theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Lan Hương - Ca tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC