Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

07/08/2020
Sáng ngày 28/4/2020, Công an huyện Tam Đảo tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 72 cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý hành chính, xây dựng phong trào và 100% lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện.
 
Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí tham gia đã được phổ biến các nội dung cơ bản: Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm tra, phúc tra việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân và trách nhiệm của lực lượng Công an các cấp trong việc tổ chức thực hiện Quy trình bảo đảm thông tin công dân được cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ.
Qua hội nghị tập huấn các cán bộ, chiến sỹ đã nắm vững quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó áp dụng và thực hiện hiệu quả tại cơ sở, góp phần sớm hoàn thiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
 

Anh Thu – Lệ Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC