Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”

07/01/2021
Sáng 06/01/2021, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết liên tịch 01/TW giữa Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017- 2020. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
 
            Trong thời gian qua, nội dung phối hợp về triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2017-2020 được các cấp Hội phụ nữ và lực lượng Công an triển khai, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn dân cư; đồng thời đã phát huy được vai trò của hai Ngành trong công tác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.
           Với phương châm phòng ngừa là chính, công tác phối hợp được Hội LHPN và lực lượng Công an các cấp duy trì thường xuyên, hình thức phối hợp phong phú, đa dạng nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình. Trên cơ sở những vấn đề nổi lên trong xã hội, 2 Ngành đã kịp thời tổ chức các hội thảo, diễn đàn để bàn, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội, định hướng cho tổ chức hội các cấp triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ của tội phạm, tệ nạn xã hội.
           Thời gian tới Hội LHPN các cấp đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Cần tránh bệnh thành tích, mạnh dạn thanh loại các mô hình kém hiệu quả, đi vào chất lượng thực chất, tránh chạy theo số lượng dẫn đến dàn trải nguồn lực.

Lệ Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC