Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng An ninh đối ngoại hướng dẫn các địa bàn du lịch tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

25/10/2021
Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Kế hoạch số 5041/KH-UBND, ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện thông tư số 23/2012/TT-BCA, Phòng An ninh đối ngoại đã hướng dẫn các địa bàn tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn, trong đó tập trung vào kết quả thực hiện mô hình “4 an toàn”, các mô hình về đảm bảo ANTT, việc triển khai các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh minh họa: Phòng An ninh đối ngoại hướng dẫn địa bàn tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Qua hướng dẫn, các địa bàn đã tổ chức tổng kết kết quả triển khai thực hiện Thông tư 23 trong năm vừa qua. Về cơ bản, việc triển khai thực hiện Thông tư 23 đã đạt được những kết quả nhất định, tình hình ANTT tại địa bàn được giữ vững, nhất là trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 trong và ngoài nước có những diễn biến phức tạp. Qua sơ, tổng kết, Phòng An ninh đối ngoại đã đề xuất Công an tỉnh tặng giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.
 

CAT -


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC