Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng An ninh đối ngoại hướng dẫn các địa bàn du lịch thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

19/11/2021
Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021, Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Phòng PA01 đã tăng cường hướng dẫn các địa bàn du lịch trong quá trình triển khai hoạt động cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, trong đó phải thực hiện nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với khách ngoài tỉnh ở vùng có cấp độ 1, 2 đến Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vắc xin phòng dịch COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh (có giấy xác nhận ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19).
Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, đơn vị đề nghị các đơn vị phát huy tốt hơn nữa tinh thần chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định mới; đẩy mạnh tuyên truyền tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với cán bộ, người lao động và khách du lịch đến địa bàn; sẵn sàng phương án xử lý tình huống trong trường hợp phát hiện các ca nghi F0, F1; kịp thời phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan khi phát hiện tình hình phức tạp trong công tác phòng chống dịch.
 

- CAT


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC