Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Quyết định cưỡng chế thu hồi đất dự án Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch

22/12/2021
Dự án Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 về việc thành lập và giao Công ty TNHH sản xuất, thương mại và xây dựng Phương Thành làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng. Tổng diện tích thực hiện dự án là 19 ha (trong đó bao gồm 9,7 ha đất đã thu hồi để thực hiện dự án Nhà máy may thời trang quốc tế Hoplun của Công ty TNHH Chang An International Fashion (Hồng Kông - Trung Quốc) thuộc  địa phận 02 xã Văn Quán và xã Đình Chu, huyện Lập Thạch.
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Lập Thạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND xã Văn Quán, UBND xã Đình Chu đã tổ chức họp dân để công khai chủ trương đầu tư, các chế độ chính sách về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thông báo thu hồi đất đến từng hộ có đất thu hồi và mời các hộ dân ra kiểm kê, kiểm đếm ngoài thực địa.
Qua quá trình tuyên truyền, vận động đa số các hộ gia đình, cá nhân phối hợp thực hiện kiểm kê, kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng phương án bồi thường (đợt 1) có 04 hộ tại xã Đình Chu, với diện tích 2.581,1m2 chưa phối hợp, không đồng ý chủ trương xây dựng Cụm công nghiệp Đình Chu, UBND huyện Lập Thạch đã phải tiến hành cưỡng chế kiểm kê, kiểm đếm bắt buộc; sau khi phê duyệt phương án bồi thường, các hộ vẫn không nhận tiền bồi thường, với lý do: Phải giải quyết dứt điểm tồn tại đất đai khu đất Đồi Dê (không liên quan đến phạm vi dự án Cụm công nghiệp Đình Chu); được bồi thường theo đơn giá thỏa thuận với doanh nghiệp; bồi thường “đất đổi đất” và chuyển đổi thành đất thổ cư... Những yêu cầu mà 04 hộ đưa ra là không phù hợp, không đúng quy định của Nhà nước trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án và tính nghiêm minh của pháp luật, UBND huyện Lập Thạch đã ban hành 04 quyết định tại các số 3056, 3057, 3058, 3059/QĐ-CTUBND ngày 9/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với 04 hộ nêu trên tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch và Quyết định số 3060/QĐ-CTUBND ngày 9/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 hộ tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch.
Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các quyết định trên, ngày 21/12/2021, Công an huyện Lập Thạch triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch, với sự tham gia của 319 đồng chí cán bộ, chiến sỹ. Do triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Kế hoạch đã thành công, không phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.
Ngay sau khi hoàn thành cưỡng chế, UBND huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng theo quy định. Hy vọng với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cụm công nghiệp Đình Chu sẽ là điểm đến của các nhà đầu tư tìm hiểu, triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện Lập Thạch nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung./.
 

CAT - CAT


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC