Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng An ninh đối ngoại tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa bàn du lịch triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

28/12/2021
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-CTUBND, ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh; Phòng An ninh đối ngoại thường xuyên hướng dẫn địa bàn du lịch chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Các địa bàn đã chấp hành tốt, nhận thức rõ ý nghĩa của công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe của nhân dân, người lao động. Qua đó, đã chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng, chống dịch, tổ chức tiêm phòng cho nhân viên, người lao động, thực hiện yêu cầu “5K”, thực hiện tầm soát ngẫu nhiên từ 3 - 5% người lao động/tuần.
Đối với các địa bàn phát sinh ca bệnh, Phòng An ninh đối ngoại chủ động phối hợp Ban chỉ đạo địa phương tổ chức khoanh vùng, dập dịch, đưa các trường hợp F0 đi điều trị theo quy định; khẩn trương rà soát, truy vết xác định các trường hợp là F1, F2 để tham mưu thực hiện việc cách ly, theo dõi y tế. Đồng thời, hướng dẫn khử khuẩn, xét nghiệm cho toàn bộ 100% nhân viên, người lao động để nhanh chóng bóc tách các trường hợp F0 mới, không để dịch bệnh có diễn biến phức tạp.
Công tác kiểm tra, hướng dẫn của Phòng An ninh đối ngoại đã tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn du lịch, đặc biệt là việc xử lý khoanh vùng, dập dịch đối tại các địa bàn có phát sinh ca F0, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp, sớm đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường theo Chỉ thị số 18/CT-CTUBND.

CAT -


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC