Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Quy hoạch sử dụng đất an ninh và hạ tàng phòng cháy chữa cháy thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

11/05/2022
Ngày 9/5/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công tác lập Quy hoạch sử dụng đất an ninh và Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Thượng tá Nguyễn Văn Công dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh.
Hội nghị được tổ chức nhằm bàn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 167 của Chính phủ quy định việc sắp sếp lại xử lý tài sản công của chính phủ, Nghị quyết số 132 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với lao động sản xuất xây dụng kinh tếvà công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh và quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao những ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương khi đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ
khó khăn trong việc quy hoạch và sử dụng đất an ninh đồng thời nhấn mạnh công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đơn vị có liên quan cần hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh để báo lãnh đạo Bộ trình Chính phủ. Công an các đơn vị, địa phương được giao làm đầu mối báo cáo quy hoạch tích cực, chủ động phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại trong công tác lập hồ sơ quy hoạch. 
Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 132 của Quốc hội, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức lập, trình phương án, báo cáo về tình hình sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; hoàn thành và gửi về Bộ trong thời gian sớm nhất.
Hội nghị được tổ chức nhằm bàn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 167 của Chính phủ quy định việc sắp sếp lại xử lý tài sản công của chính phủ, Nghị quyết số 132 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với lao động sản xuất xây dụng kinh tếvà công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh và quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao những ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương khi đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ
khó khăn trong việc quy hoạch và sử dụng đất an ninh đồng thời nhấn mạnh công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đơn vị có liên quan cần hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh để báo lãnh đạo Bộ trình Chính phủ. Công an các đơn vị, địa phương được giao làm đầu mối báo cáo quy hoạch tích cực, chủ động phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại trong công tác lập hồ sơ quy hoạch. 
Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 132 của Quốc hội, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức lập, trình phương án, báo cáo về tình hình sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; hoàn thành và gửi về Bộ trong thời gian sớm nhất.

Anh Thu - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC