Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị triển khai chương trình công tác năm 2023

06/01/2023
Chiều 5/01/2023, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Theo đó, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch, chủ trương, tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiều nội dung công tác lớn.

Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản của cấp ủy đảng cấp trên; Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền trống, rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; Làm tốt công tác tuyên truyền, trong năm đã đăng tải 2.518 lượt tin, bài, ảnh, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; Chủ động thực hiện hiệu qủa công tác thi đua - khen thưởng, công tác điều lệnh, văn hóa, thể thao…Công tác đoàn thể quần chúng được quan tâm đẩy mạnh, nhất là phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc trong lòng Nhân dân. Với những thành tích trong năm 2022, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.
 

Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị trong năm qua. Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân; Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS; Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023, nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Hình ảnh khen thưởng tại hội nghị


Khen thưởng tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Phẩm, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đã trao danh hiệu thi đua cho các đội và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2022.

CTĐ&CTCT - Song Thu


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC