Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an huyện Bình Xuyên: Kết quả bước đầu trong việc thu thập thông tin dân cư.

26/04/2018
Thời gian qua, Công an huyện Bình Xuyên đã đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện Đề án "Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư”. Để có được kết quả đó phải nói đến sự cố gắng nỗ lực của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện và Công an các xã thị trấn trên địa bàn đã tập trung lực lượng xuống địa bàn không kể ngoài giờ làm việc, ngày thứ 7, chủ nhật thu thập thông tin dân cư nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

     Bình Xuyên là một huyện có ba địa hình gồm đồng bằng, miền núi và trung du, toàn huyện có 10 xã và 3 thị trấn, với 151 thôn, dân số 36.711 hộ với 138.384 nhân khẩu. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 986 về triển khai thực hiện Đề án "Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư”. Công an huyện Bình Xuyên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thu thập phiếu thông tin dân cư và nhập dữ liệu quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn huyện, trong đó giao Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an các xã thị trấn thu thập phiếu thông tin dân cư. Trực tiếp hướng dẫn công dân ghi thông tin theo mẫu trên cơ sở thông tin quản lý cư trú thuộc địa bàn phụ trách và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin ghi trên phiếu. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp cũng như khai thác các thông tin về dân cư để phối hợp, triển khai thực hiện.
Thượng úy Kiều Văn Quang - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện chia sẻ: để hoàn thành việc thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư phục vụ Đề án theo đúng kế hoạch đề ra, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện đã tập trung lực lượng tăng cường xuống 13/13 xã, thị trấn phối hợp với Công an các xã, thị trấn đến từng nhà, rà từng người để nắm đầy đủ, chính xác thông tin từng hộ, từng người cư trú trên địa bàn mình phụ trách, cập nhật, hoàn thiện phiếu thu thập thông tin dân cư. Từ ngày 1/3/2018 đến nay, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện đã phát 112.013 phiếu, thu về 81.981 phiếu thu thập thông tin dân cư để cập nhật dữ liệu vào phần mềm Đề án chung của toàn tỉnh.
Cũng giống như các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã vấp phải không ít khó khăn, trở ngại. Ngoài việc phối hợp với Công an các xã, thị trấn để hướng dẫn và trực tiếp giúp công dân kê khai thông tin vào phiếu trong giờ hành chính thì mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội Công an huyện và Công an 13/13 xã, thị trấn phải nỗ lực vượt bậc không ngừng làm thêm giờ và tất cả các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần xuống địa bàn cơ sở phát phiếu thu thập thông tin dân cư, bởi trong giờ hành chính, hầu hết mọi người đều đi làm nên việc gặp để lấy thông tin về dân cư sẽ không đạt kết quả cao.
Cũng theo đồng chí thượng úy Kiều Văn Quang chia sẻ: trong quá trình triển khai lấy phiếu thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Rất nhiều hộ đăng ký thường trú tại địa phương nhưng không cư trú trên địa bàn. Nhiều hộ đã đi khỏi địa bàn lâu năm, khó xác định được nơi cư trú hiện tại. Số người đang cư trú tại địa bàn làm ăn, sinh sống trong các khu, cụm công nghiệp thường xuyên có sự biến động, Cùng với đó, một bộ phận người già giấy tờ tùy thân bị thất lạc, không còn hoặc có sự lệch chuẩn thông tin giữa các loại giấy tờ, bản thân lại không nhớ rõ các thông tin cá nhân.
Những trở ngại đó khiến cho quá trình lấy, hoàn thiện phiếu thu thập thông tin dân cư gặp rất nhiều khó khăn buộc cán bộ phụ trách địa bàn phải đi làm lại nhiều lần để bổ sung thông tin. Đây cũng là những khó khăn chung trong công tác thu thập phiếu thông tin dân cư mà các đơn vị khác trên địa bàn toàn tỉnh vấp phải.

Xuân Lan - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC