Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

An toàn PCCC và CNCH trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

23/09/2021
Cháy, nổ không chỉ gây thiệt hại về người, tài sản, mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhận thức rõ điều này, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp đã được quan tâm đúng mức; các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp cũng đã tự ý thức được vai trò và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng cháy chữa cháy.
Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, gần sân bay Quốc tế Nội Bài, là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và đồng bằng châu thổ sông Hồng, do vậy tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và quốc gia. Có diện tích tự nhiên 1.235,87 km2 (theo niên giám thống kê năm 2018), phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên, phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ, phía Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp 2 huyện Sóc Sơn và Đông Anh - Hà Nội.
Lễ công bố trao quyết định thành lập Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc
Hiện nay, theo thống kê của Ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có gần 30 khu, cụm công nghiệp với quy mô khoảng 10.000 ha.
Các khu, cụm công nghiệp này thường có khối lượng lớn nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị máy móc hoạt động phục vụ sản xuất và là nơi tập trung các cơ sở sản xuất  kinh doanh với các mặt hàng dễ cháy, nổ như: gia công điện tử, giấy, cơ sở dệt may, cơ sở sản xuất bao bì, nhựa, cơ sở hóa chất, cơ sở sản xuất gia công chế biến gỗ…Mặt khác, trong quá trình sản xuất phải sử dụng nhiều máy móc thiết bị, trong đó có sử dụng nhiều công nghệ gia nhiệt hoặc làm xuất hiện nhiều loại nguồn nhiệt có thể gây cháy. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư phần lớn thiết bị công nghệ sản xuất lạc hậu, cũ, chất lượng kém, thậm chí có loại đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn tân trang sửa chữa lại để sử dụng nên không bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động.
Qua công tác kiểm tra an toàn PCCC định kỳ, theo chuyên đề của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác PCCC theo quy định của pháp luật. Ngoài đội PCCC cơ sở của các khu, cụm công nghiệp thì Đội PCCC cơ sở của các doanh nghiệp, đơn vị trong khu, cum công nghiệp đã được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên; đã lắp đặt và thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống giao thông, hệ thống trụ nước chữa cháy của khu công nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số chủ đầu tư khu công nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm PCCC theo quy định của pháp luật như chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC hạ tầng giao thông, cấp nước chữa cháy; việc thành lập Đội PCCC chuyên ngành chưa bảo đảm yêu cầu theo quy định; chưa trang bị đầy đủ phương tiện PCCC; một số trụ nước chữa cháy tại các Khu công nghiệp bị hỏng, không bảo đảm cho việc cung cấp nước chữa cháy…
Diễn tập Phương án PCCC&CNCH tại Công ty TNHH New Flex Vina
Nhằm đảm bảo an toàn PCCC đối với khu công nghiệp cần thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH:
+ Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn tự kiểm tra an toàn PCCC, hướng dẫn trách nhiệm trong hoạt động tổ chức tuyên truyền, phố biến kiến pháp luật cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở.
+Tăng cường tập huấn, huấn luyện nội dung phương pháp, kỹ năng tuyên truyền cũng như các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC.
Thứ hai, đối với Ban Quản lý Khu công nghiệp:
+ Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các cơ sở tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC, xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại Khu công nghiệp và khu chế xuất.
+ Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC của Khu công nghiệp và khu chế xuất; phối hợp với các đơn vị chức năng và các cơ sở tổ chức hội thi, hội thao nghiệp vụ PCCC, tìm hiểu kiến thức, hoạt động văn hóa, văn nghệ về PCCC.
Thứ ba, đối với người đứng đầu cơ sở:
+ Người đứng đầu cơ sở phải nhận thức, nâng cao trách nhiệm PCCC đối với cơ sở, kiện toàn tổ chức, biên chế của Đội PCCC cơ sở theo quy định.
+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuyên tuyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC.
+ Tạo các điều kiện về thời gian, kinh phí cho việc tuyên truyền, bảo trì bảo dưỡng phương tiện PCCC tại cơ sở.
Thứ tư, đối với lực lượng PCCC cơ sở:
+ Chủ động tham mưu, đề xuất người đứng đầu cơ sở xây dựng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện về về thời gian, kinh phí cho việc tuyên truyền, bảo trì bảo dưỡng phương tiện PCCC tại cơ sở.
+ Thực hiện nghiêm túc chế độ huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC, trau dồi phương pháp, kỹ năng tuyên truyền về PCCC cho đội viên Đội PCCC cơ sở.
+ Tổ chức cho các bộ phận ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ chữa cháy, tìm hiểu kiến thức PCCC.

Nguyễn Văn Thiêm - Phòng PCCC&CHCN


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC