Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Công an thành phố Phúc Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở

02/11/2021
Ngày 31/10/2021, Công an thành phố Phúc Yên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 50 học viên thuộc các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí đốt hóa lỏng gas trên địa bàn. Đây một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch của Công an thành phố về bồi dưỡng, huấn luyện, tuyên truyền, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG) chai trên địa bàn thành phố Phúc Yên năm 2021.

Các học viên tham gia tập huấn đã được cán bộ Tổ phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Phúc Yên giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành công tác PCCC&CNCH của Chính phủ và Bộ Công an; tổ chức hướng dẫn, phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về PCCC như tổng quan về công tác Phòng cháy chữa cháy; kiến thức cơ bản về cháy, nổ: khái niệm cháy, nổ; những yếu tố và điều kiện cần thiết cho sự cháy; một số nguyên nhân gây ra các đám cháy; phương pháp phòng cháy và chữa cháy cơ bản; phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện; phòng cháy chữa cháy trong bảo quản, kinh doanh, và sử dụng khí đốt hóa lỏng – LPG, xăng dầu; cách sử dụng một số dụng cụ và phương tiện chữa cháy cũng như phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Thu Thủy - CATP Phúc Yên


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC