Hoạt động tình nghĩa
Liên kết công an các tỉnh

Nhân rộng mô hình “Xe sạch, xe tốt, lái xe an toàn”.

01/10/2017
Nhận thức sâu sắc công tác đảm bảo TTATGT là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải, năm 2009, Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc triển khai mô hình “Xe sạch, xe tốt, lái xe an toàn.

Được sự tham mưu, hướng dẫn của Phòng An ninh kinh tế và Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, lãnh đạo công ty thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty về công tác đảm bảo TTATGT; phát động phong trào thi đua trong toàn công ty; tổ chức cho cán bộ công nhân viên ký cam kết đảm bảo TTATGT khi tham gia giao thông và xây dựng tuyến xe buýt VP 01 làm tuyến xe kiểu mẫu, từ đó nhân rộng ra các tuyến xe buýt của đơn vị. Công ty đã thường xuyên phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh, lực lượng Công an tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền luật giao thông đường bộ năm 2008 cho toàn thể cán bộ công nhân viên lao động bằng nhiều hình thức; yêu cầu mỗi cán bộ công nhân viên phải là hạt nhân gương mẫu thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ. Đối với người được giao điều khiển phương tiện phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên ghi nhớ thực hiện 10 điều lái xe ô tô cần chú ý như không lạng lách, không phóng nhanh, vượt ẩu, không đi quá tốc độ quy định, đi đúng phần đường, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, không sử dụng điện thoại khi đang làm nhiệm vụ... Bên cạnh đó, công ty thực hiện việc quản lý phương tiện và quản lý doanh thu tập trung; thường xuyên tổ chức cho cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo đội xe duy trì công tác kiểm tra, phân loại xe để thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, định kì chỉnh trang, nâng cấp cho xe đẹp, xe tốt phục vụ sự đi lại của nhân dân văn minh, lịch sự. Đồng thời, duy trì thường xuyên lực lượng kiểm tra giám sát đối với hoạt động xe buýt trên 5 tuyến, đảm bảo lái xe thực hiện nghiêm quy chế của công ty.
 

Qua 8 năm thực hiện mô hình “Xe sạch, xe tốt, lái xe an toàn”, tình hình vi phạm luật giao thông đường bộ của lái xe Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc đã giảm hẳn, hiệu quả công tác vận tải hành khách được nâng cao, góp phần tăng doanh thu, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Trên cơ sở đó, ngày 30/9/2017, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết, nhân rộng mô hình “Xe sạch, xe tốt, lái xe an toàn” đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn toàn tỉnh./.

N/A - Công an tỉnh


CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC